Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας ομάδα προγραμματισμού;
Θέλετε το παιδί σας ή εσείς να συμμετάσχετε στην ομάδα μας;

Σας ενδιαφέρει να συνεργαστείτε μαζί μας ώστε να πραγματοποιήσουμε κοινές δράσεις;
Ninjas

Mentors

Facilitators