Σχετικά με εμάς

Το Coyote Project ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2017 ως προσπάθεια να ενταχθούν δοκιμαστικά μία μικρή ομάδα παιδιών στον κόσμο των ηλεκτρονικών και της ρομποτικής με μία σειρά μαθημάτων γύρω από το Arduino. Το Σεπτέμβριο του 2018 η ομάδα μεγάλωσε και τα μαθήματα στράφηκαν γύρω από το Raspberry Pi.

Τον Οκτώβριο του 2018, σε συνεργασία με την Upthink δημιουργείται το Coyote@Upthink dojo στον Βοτανικό, το οποίο στη συνέχεια μετονομάζεται σε CoderDojo Votanikos. Το Coyote Project μετά από αυτό το σημείο είναι συνυφασμένο με την υποστήριξη του CoderDojo Votanikos, με παρεμφερείς δραστηριότητες όπως συντονισμός των εθελοντών, προετοιμασία μαθημάτων, μετάφραση εκπαιδευτικών κειμένων και διαχείριση της επικοινωνίας.

Τον Φλεβάρη του 2019 το CoderDojo Βοτανικού μεταφέρεται στη Λέσχη Φιλίας Βοτανικού.

Από τον Μάρτιο του 2020 και μέχρι νεωτέρας οι συναντήσεις πραγματοποιούνται διαδικτυακά.

Η ομάδα

 

Μάνος Ζεάκης [Champion]
Φυσικός, MSc in Electronics and Radioelectrology
Raspberry Pi, Python, Scratch, Arduino
Κατερίνα Πετρίδου [Co-Champion]
Φυσικός, MSc in Energy
Arduino, MicroBit, C++, Python
Βαλάντης Χατζημάγκας [Mentor]
Πληροφορικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, MSc in Web intelligence
Python, C, Raspberry Pi, ESP32
Αλέξανδρος Ζεάκης [Data Management & Analysis Sage]
Research Software Engineer, MSc in Data Science