Αισθητήρες αερίων

Σε αυτό το μάθημα θα προγραμματίσουμε ένα arduino να παίρνει τιμές από δύο αισθητήρες αερίων.

Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσουμε τον MQ5 και τον MQ7.

 

Συνδεσμολογία

MQ5 VCC –> 5V

MQ5 GNV –> GND

MQ5 AOUT –> A0

MQ7 VCC –> 5V

MQ7 GND –> GND

MQ7 AOUT –> A1

Προσέξτε ότι επειδή το Arduino έχει μόνο ένα pin για 5V, συνδέουμε και τα δύο VCC στο ίδιο pin με τη βοήθεια ενός breadboard.

Κώδικας

const int gas1  = A0;
const int gas2 = A1;
int value1;
int value2;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
}
void loop(){
  value1 = analogRead(gas1);
  value2 = analogRead(gas2);
  Serial.println(«MQ5 values:»);
  Serial.println(value1);
  Serial.println(«MQ7 values:»);
  Serial.println(value2);
  delay(5000);
}