Αποστολή έργων Scratch

Υπάρχουν δύο τρόποι να αποστέλλονται τα έργα scratch.

1. Δημοσίευση και αποστολή συνδέσμου

Πατάμε το κουμπί «Μοιραστείτε».

Αντιγράφουμε τον σύνδεσμο της σελίδας και τον στέλνουμε.

2. Αποστολή αρχείου

Επιλέγουμε «Αρχείο» και «Αποθήκευση στον υπολογιστή σου»

Πάμε κάτω αριστερά που εμφανίζεται το αρχείο, πατάμε το βελάκι και μετά το «Εμφάνιση στον φάκελο»

Μας ανοίγει τον φάκελο που βρίσκεται το αρχείο. Στέλνουμε το αρχείο.