Διακρίσεις

2ος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΛΛΑΚ – 2020)

 

Το CoderDojo Votanikos ήταν η διακριθείσα ανεξάρτητη ομάδα γυμνασίου.

Αποτελέσματα αξιολόγησης έργων του 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών

 

1ος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΛΛΑΚ – 2019)

 

Το CoderDojo Votanikos ήταν ανάμεσα στις τρεις διακριθείσες ανεξάρτητες ομάδες μαθητών δημοτικού.

Τα Αποτελέσματα της Αξιολόγησης των έργων του 1ου Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών

 

Gratitude Competition (CoderDojo Foundation – 2018)

 

Το CoderDojo Votanikos ήταν ανάμεσα στις τέσσερις διακριθείσες ομάδες παγκοσμίως.