Δημιουργία Λογαριασμού Scratch

Ανοίγουμε το site του scratch

https://scratch.mit.edu/

Επιλέγουμε Εγγραφή

Επιλέγουμε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης (επειδή υπάρχουν πολλοί χρήστες, είναι πολύ πιθανόν να μην βρούμε ελεύθερο όνομα με την πρώτη προσπάθεια).

Δηλώνουμε ημερομηνία γέννησης, φύλο και χώρα.

Δηλώνουμε το email ενός γονιού/κηδεμόνα.

Και η διαδικασία ολοκληρώνεται

Ο γονιός/κηδεμόνας θα πρέπει να μπει στο email και να εγκρίνει