Εφαρμογή κλήρωσης

Αυτή η εφαρμογή είναι για όλες τις φορές που θέλαμε να κάνουμε όλοι το ίδιο πράγμα και δεν μπορούσαμε να αποφασίσουμε ποιος θα το κάνει. Θα μας βοηθάει επιλέγοντας στην τύχη κάποιον από εμάς, ώστε να μη γίνονται αδικίες και να μην είναι κανένας στενοχωρημένος.

Καθένας από εμάς έχει επιλέξει ένα ψευδώνυμο κάποιου σούπερ-ήρωα. Κατεβάζουμε από το ίντερνετ τα λογότυπα των χαρακτήρων που έχουμε επιλέξει.

Ανοίγουμε το scratch, πάμε στις «Ενδυμασίες» και επιλέγουμε «Μεταφόρτωση Ενδυμασίας».

Επιλέγουμε τις εικόνες που κατεβάσαμε.

Επιστρέφουμε στον κώδικα.

Επιλέγουμε «Συμβάντα» και «Όταν γίνει κλικ στο αντικείμενο (σημαία)».

Επιλέγουμε «Όψεις» και «Άλλαξε την ενδυμασία σε».

Επιλέγουμε «Τελεστές» και «Επίλεξε τυχαία αριθμό ανάμεσα σε».

Αντί για 1 και 10, επιλέγουμε τα σωστά νούμερα ώστε να επιλέγεται ένα από τα λογότυπα των χαρακτήρων μας. Στη δική μας περίπτωση τα νούμερα είναι 3 και 4, επειδή στις ενδυμασίες οι εικόνες που έχουμε είναι 3η και 4η.

Η εφαρμογή μας είναι έτοιμη. Κάθε φορά που πατάμε τη σημαία, θα επιλέγει στην τύχη κάποιον από εμάς.