Προαπαιτούμενα

Οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού γονιού και παιδιού στο ClassDojo

Μάρτιος

Είσοδος στο Github και δημιουργία αντιγράφου repository Οδηγίες Video

Ενεργοποίηση και επεξεργασία ιστοσελίδας στο GitHub Οδηγίες Video

Ασκήσεις Ιστοσελίδας Οδηγίες Video

Δημιουργία απλής ιστοσελίδας με εικόνα και κείμενο Οδηγίες Video 1 Video 2