Κλειώ

Στα μουσεία συναντούμε πανέμορφα εκθέματα μοναδικής τελειότητας. Τα δικά μας εκθέματα είναι ημιτελή.

Κι αυτό διότι κάθε έργο που έχει ολοκληρωθεί είναι αφορμή θαυμασμού για το παρελθόν. Ενώ κάθε έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι αφορμή έμπνευσης και θαυμασμού για το μέλλον και τις δυνατότητές του.

Τα έργα των παιδιών που είναι σε εξέλιξη και εκτίθενται στις προθήκες μας είναι πανέμορφα, είναι μοναδικά, έχουν τη σπίθα της δημιουργίας.

Σας παρουσιάζουμε την Κλειώ, το μουσείο του μέλλοντος.