ω Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Μετάφραση

Μία σημαντική δραστηριότητα του Ιδρύματος Raspberry Pi είναι η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και η διάθεσή του σε διάφορες γλώσσες με τη βοήθεια των μεταφραστικών ομάδων.

Τα έργα που έχουν μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Αν ενδιαφέρεστε να βοηθήσετε κι εσείς στη μετάφραση έργων μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ.

Scratch Studios
Stories from Scratch
Καρναβάλι

Προτεινόμενες σελίδες για διαφανείς εικόνες
Stickpng
Transparentpng

Trinket σύνδεσμοι
Astro Pi – Mission Zero