Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Μία σημαντική δραστηριότητα του Ιδρύματος Raspberry Pi είναι η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και η διάθεσή του σε διάφορες γλώσσες με τη βοήθεια των μεταφραστικών ομάδων.

Τα έργα που έχουν μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Αν ενδιαφέρεστε να βοηθήσετε κι εσείς στη μετάφραση έργων μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ.