Μάθημα 2 (Μέτρηση θερμοκρασίας)

Συνδεόμαστε, όπως στο προηγούμενο μάθημα, στο Raspberry Pi που έχει το Sense HAT και μπαίνουμε στο περιβάλλον της Python.

Επίσης, ετοιμάζουμε το Sense HAT όπως την προηγούμενη φορά.

from sense_hat import SenseHat
sense = SenseHat()

Για να δούμε τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή δίνουμε:

sense.get_temperature()

Αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε το νούμερο της θερμοκρασίας γράφουμε

temp = sense.get_temperature()

Αποθηκεύσαμε το νούμερο και του δώσαμε ένα όνομα: temp

Αυτό στον προγραμματισμό ονομάζεται μεταβλητή. Η τιμή της μεταβλητής είναι η θερμοκρασία που μετρήσαμε.

Για να δούμε τη θερμοκρασία δίνουμε

print(temp)

Επειδή το νούμερο είναι μακρύ, μπορούμε να το μικρύνουμε στρογγυλοποιώντας το.

temp = round(temp, 2)

Επιβεβαιώνουμε ότι όντως είναι στρογγυλοποιημένο τώρα

print(temp)

Δοκίμασε να γράψεις τη θερμοκρασία στην οθόνη του Sense HAT

sense.show_message(temp)

Η εντολή θα αποτύχει. Ο λόγος που συμβαίνει είναι αυτό είναι επειδή η μεταβλητή temp είναι νούμερο και η οθόνη δείχνει μόνο γράμματα. Οπότε θα κάνουμε τη μεταβλητή μας λέξη (στη γλώσσα του προγραμματισμού αυτό ονομάζεται «αλφαριθμητικό») με αυτή την εντολή

temp = str(temp)

Και θα ξαναπροσπαθήσουμε.

sense.show_message(temp)