Η ομάδα μας

Μάνος Ζεάκης (Nick Fury)

Μάνος Ζεάκης (Nick Fury)

Champion

Φυσικός, MSc in Electronics and Radioelectrology
Raspberry Pi, Python, Scratch, Arduino

Κατερίνα Πετρίδου (Gamora)

Κατερίνα Πετρίδου (Gamora)

Co-Champion

Φυσικός, MSc in Energy
Arduino, MicroBit, C++, Python

Βαλάντης Χατζημάγκας (Drax)

Βαλάντης Χατζημάγκας (Drax)

Mentor

Πληροφορικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, MSc in Web intelligence
Python, C, Raspberry Pi, ESP32

Γιώργος Τερμεντζόγλου (Mysterio)

Γιώργος Τερμεντζόγλου (Mysterio)

Mentor

Software Engineer
iOS, Unity, Python

Πόλυ Τασιοπούλου (Supermom)

Πόλυ Τασιοπούλου (Supermom)

Mentor

Consumer Ultra High Value Care & LCM Team Leader

Αλέξανδρος Ζεάκης (Daredevil)

Αλέξανδρος Ζεάκης (Daredevil)

Data Management & Analysis Sage

Research Software Engineer, MSc in Data Science

Ανδρέας Μπαρνασάς (Dr Strange)

Ανδρέας Μπαρνασάς (Dr Strange)

Electronics Sage

BSc in Computing, MSc in Multimedia Information Systems

Αργυρώ Ιωάννου (Killer Frost)

Αργυρώ Ιωάννου (Killer Frost)

Facilitator

Χάρης Παγκάκης (Vision)

Χάρης Παγκάκης (Vision)

Facilitator