Η ομάδα μας

Μάνος Ζεάκης (Nick Fury)

Μάνος Ζεάκης (Nick Fury)

Champion

Φυσικός, MSc in Electronics and Radioelectrology
Raspberry Pi, Python, Scratch, Arduino

Κατερίνα Πετρίδου (Gamora)

Κατερίνα Πετρίδου (Gamora)

Co-Champion

Φυσικός, MSc in Energy
Arduino, MicroBit, C++, Python

Πόλυ Τασιοπούλου (Supermom)

Πόλυ Τασιοπούλου (Supermom)

Mentor

Consumer Ultra High Value Care & LCM Team Leader
Scratch

Γιώργος Τερμεντζόγλου (Mysterio)

Γιώργος Τερμεντζόγλου (Mysterio)

Mentor

Software Engineer
iOS, Unity, Python

Αλέξανδρος Ζεάκης (Daredevil)

Αλέξανδρος Ζεάκης (Daredevil)

Data Management & Analysis Sage

Research Software Engineer, MSc in Data Science

Ανδρέας Μπαρνασάς (Dr Strange)

Ανδρέας Μπαρνασάς (Dr Strange)

Electronics Sage

BSc in Computing, MSc in Multimedia Information Systems