Παντομίμα

Αυτή η εφαρμογή θα μας βοηθάει να παίζουμε παντομίμα εμφανίζοντάς μας τυχαίες λέξεις ή ταινίες.

Ανοίγουμε το scratch.

Επιλέγουμε «Μεταβλητές» και «Δημιουργία Λίστας».

Δίνουμε όνομα στη λίστα μας, πχ «Παντομίμα».

Επιλέγουμε «Συμβάντα» και «Όταν γίνει κλικ στο αντικείμενο (σημαία)».

Επιλέγουμε το «Μεταβλητές» και «πρόσθεσε το … στη λίστα παντομίμα».

Γράφουμε μία λέξη ή μία ταινία.

Επαναλαμβάνουμε όσες φορές θέλουμε.

Επιλέγουμε «Όψεις» και «Πες».

Επιλέγουμε «Μεταβλητές» και «το στοιχείο … της λίστας παντομίμα».

Επιλέγουμε «Τελεστές» και «Επίλεξε έναν τυχαίο αριθμό από το 1 μέχρι το 10».

Αν δεν έχουμε 10 στοιχεία στη λίστα μας, θα βάλουμε το σωστό αριθμό εδώ, πχ 3.

Δοκιμάζουμε μερικές φορές. Θα παρατηρήσουμε ότι η λίστα συνεχώς μεγαλώνει. Για να την περιορίσουμε, θα επιλέξουμε «Μεταβλητές», «διαγραφή όλων των παντομίμα» και θα το βάλουμε αμέσως μετά το «Όταν γίνει κλικ στο αντικείμενο (σημαία)».

Η εφαρμογή μας είναι έτοιμη. Θα μας βγάζει τυχαία λέξεις ή ταινίες για να παίξουμε παντομίμα.