Παρουσιάσεις

Στο συγκεκριμένο μάθημα, κάθε παιδί ανέλαβε να παρουσιάσει ένα ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξάρτημα και να απαντήσει σε ερωτήσεις. Ως πρώτη επαφή, όλο το κείμενο ήταν έτοιμο και σύντομο, ώστε να εστιάσουμε περισσότερο στις τεχνικές της παρουσίασης.

Κείμενο Παρουσιάσεων