Σερβοκινητήρας

Συνδεσμολογία

Κόκκινο/πορτοκαλί καλώδιο του servo –> 5V στο Raspberry Pi
Κίτρινο καλώδιο του servo –> GPIO 17 στο Raspberry Pi
Μαύρο/καφέ καλώδιο του servo –> GND στο Raspberry Pi

Ο λόγος που αναφέρω δύο χρώματα είναι ότι υπάρχουν αρκετοί σερβοκινητήρες και τα χρώματα μπορεί να διαφέρουν.

Εμείς χρησιμοποιούμε τον FS-90

Προσοχή. Αυτή η απλή σύνδεση του σερβοκινητήρα απευθείας με το raspberry pi λειτουργεί και είναι ασφαλής μόνο για έναν. Αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις περισσότερους σερβοκινητήρες θα πρέπει να τους δώσεις ρεύμα από μία μπαταρία και όχι από το raspberry pi. Σε μία τέτοια περίπτωση θα πρέπει αντί για τα 5V του Raspberry Pi να τους συνδέσεις στο κόκκινο καλώδιο της μπαταρίας. Το Ground του Raspberry Pi, το μαύρο/καφέ καλώδιο του σερβοκινητήρα και το μαύρο καλώδιο της μπαταρίας θα πρέπει επίσης να είναι συνδεδεμένα.

Κώδικας

from gpiozero import Servo
servo = Servo(17)

Δοκιμάζουμε τις παρακάτω εντολές και παρατηρούμε τι κάνει ο σερβοκινητήρας
servo.min()
servo.mid()
servo.max()
servo.value = -1
servo.value = 1
servo.value = 0.2

Αν ο σερβοκινητήρας κάνει θόρυβο και μας ενοχλεί, δίνουμε
servo.detach()
για να τον αποσυνδέσουμε προσωρινά. Αν δώσουμε οποιαδήποτε εντολή από τις παραπάνω ξανασυνδέεται.

Σημειώσεις

Το παραπάνω μάθημα βασίστηκε σε αυτό το άρθρο