Εξειδικεύσεις & Ρόλοι

Εξειδικεύσεις

Αντικείμενο Χρήση Επικεφαλής Συμμετέχων 1 Συμμετέχων 2 Συμμετέχων 3
IoT Python REPL (class) Βαλάντης Μάνος
HTML/CSS Trinket (personal accounts) Κατερίνα Βαλάντης Μάνος
Micro:bit Κατερίνα Μάνος
Scratch scratch.mit.edu (personal accounts) Μάνος Θανάσης
Arduino Tinkercad (common account) Θανάσης Κατερίνα Μάνος
Raspberry Pi Μάνος
3D Design Tinkercad Μάνος

 

Ρόλοι

Ρόλοι καθιερωμένοι από το Ίδρυμα CoderDojo

Champion & Co-Champion: Διαχειρίζεται το dojo και συντονίζει την ομάδα
Mentor: Υλοποιεί τις εκπαιδευτικές δράσεις κατευθύνοντας τα παιδιά
Youth Mentor: Mentor μικρότερος από 18 ετών
Ninja: Εκπαιδευόμενος

Ρόλοι που χρησιμοποιούνται εσωτερικά στο dojo μας

Sage: Εθελοντής ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά κάποιο αντικείμενο και συνεισφέρει στην υλοποίηση έργων και παρέχει συμβουλές. Μπορεί να υλοποιήσει και μεμονωμένες εκπαιδευτικές δράσεις.