Συμμετοχές Astro Pi

2020-2021

Σε συνεργασία με το CoderDojo Iraq στείλαμε μηνύματα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για δεύτερη χρονιά

2019-2020

Σε συνεργασία με το CoderDojo Iraq στείλαμε μηνύματα ειρήνης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

2018-2019

Το πρόγραμμα που στείλαμε στο διάστημα μετέφραζε τις θερμοκρασίες σε γλώσσες εξωγήινων.