Συμμετοχές Astro Pi

2019-2020

Σε συνεργασία με το CoderDojo Iraq στείλαμε μηνύματα ειρήνης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

https://trinket.io/python/954a043422

https://trinket.io/python/59840aa179

https://trinket.io/python/22eca2b8e1

https://trinket.io/python/01a8a2cc80

https://trinket.io/python/3157b6adef

2018-2019

Το πρόγραμμα που στείλαμε στο διάστημα μετέφραζε τις θερμοκρασίες σε γλώσσες εξωγήινων.

https://trinket.io/python/4b9f0349bb

https://trinket.io/python/1d6f4ac97e