Εκπαιδευτικό Υλικό Unity

Αν εγκαταστήσετε το Unity με προσωπική άδεια, σε λίγο χρονικό διάστημα θα σας εμφανίσει μήνυμα ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Visual Studio. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Visual Studio Code.