Εθελοντές & Μαθητές

Το CoderDojo Votanikos είναι μία δωρεάν λέσχη προγραμματισμού, ηλεκτρονικής και ρομποτικής για παιδιά που υποστηρίζεται από εθελοντές.

Αν ενδιαφέρεστε να δημιουργήσετε τη δική σας λέσχη προγραμματισμού CoderDojo, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας κατευθύνουμε.

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο δικό μας CoderDojo ως εθελοντής αρκεί να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η βοήθεια που μπορούμε να λάβουμε μπορεί να είναι είτε εκπαιδευτική, είτε υποστηρικτική.

Αν ενδιαφέρεται το παιδί σας να συμμετάσχει στο CoderDojo μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να εκδηλώσετε ενδιαφέρον. Επειδή το πλήθος παιδιών που μπορούμε να δεχτούμε, ωστόσο, είναι περιορισμένο, η συμμετοχή δεν είναι δεδομένη και εξαρτάται από τη χωρητικότητα που έχουμε την κάθε χρονική στιγμή. Αν ωστόσο κάποιος από τους γονείς μπορεί να συμμετάσχει ως εθελοντής, τότε οι δυνατότητες να υποδεχτούμε περισσότερα παιδιά αυξάνονται!