Χρήση Python στο Raspberry Pi

Το πώς θα χρησιμοποιήσουμε την Python στο Raspberry Pi εξαρτάται από:
1. Αν έχουμε laptop ή tablet
2. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το interactive mode ή το scripting mode

Laptop + Interactive mode

Ανοίγουμε το Putty

Βάζουμε την IP διεύθυνση του Raspberry Pi που θέλουμε να συνδεθούμε

Βάζουμε username και password

Πληκτρολογούμε python και Enter

Όταν τελειώσουμε πληκτρολογούμε exit() και Enter

Laptop + Scripting mode (Α τρόπος)

Ανοίγουμε το Putty

Βάζουμε την IP διεύθυνση του Raspberry Pi που θέλουμε να συνδεθούμε

Βάζουμε username και password

Πληκτρολογούμε nano και Enter

Όταν τελειώσουμε πληκτρολογούμε Ctrl+X για να βγούμε, στην ερώτηση αν θέλουμε να το σώσουμε πληκτρολογούμε Y και μετά δίνουμε όνομα στο αρχείο (για παράδειγμα test.py).

Για να εκτελέσουμε το πρόγραμμα πληκτρολογούμε (αν ονομάσαμε το αρχείο test.py)
python test.py

Laptop + Scripting mode (B τρόπος)

Ανοίγουμε το πρόγραμμα VNC Viewer

Γράφουμε την IP διεύθυνση του Raspberry Pi και τον κωδικό

Πατάμε το εικονίδιο RPi και μετά Programming / Python 3 (IDLE)

Μετά επιλέγουμε File / New File

Θα μας ανοίξει ένα νέο παράθυρο στο οποίο θα γράψουμε τον κώδικα

Όταν τελειώσουμε πατάμε File και μετά Save ή Save As…
Στο όνομα όνομα του αρχείου που θα επιλέξουμε θα προστεθεί η κατάληξη .py για να δείχνει ότι είναι αρχείο python

Για να το εκτελέσουμε πατάμε Run / Run Module

Tablet + Interacting mode

Ανοίγουμε την εφαρμογή Termius ή Connectbot στο tablet

Βάζουμε την IP διεύθυνση του Raspberry Pi που θέλουμε να συνδεθούμε

Βάζουμε username και password

Πληκτρολογούμε python και Enter

Όταν τελειώσουμε πληκτρολογούμε exit() και Enter

Tablet + Scripting mode

Ανοίγουμε την εφαρμογή Termius ή Connectbot στο tablet

Βάζουμε την IP διεύθυνση του Raspberry Pi που θέλουμε να συνδεθούμε

Βάζουμε username και password

Πληκτρολογούμε nano και Enter

Όταν τελειώσουμε πληκτρολογούμε Ctrl+X για να βγούμε, στην ερώτηση αν θέλουμε να το σώσουμε πληκτρολογούμε Y και μετά δίνουμε όνομα στο αρχείο (για παράδειγμα test.py).

Για να εκτελέσουμε το πρόγραμμα πληκτρολογούμε (αν ονομάσαμε το αρχείο test.py)
python test.py